Diğer Alımlar

Diğer alımlar ile ilgili İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızdan bilgi alınabilir.